Kommenteeri

Kuidas koostada hea CV ja milliseid vigu vältida?

Tööotsingud võivad olla stressirohked, kuid üks esimesi samme eduka karjääri loomisel on hea CV koostamine. CV ehk curriculum vitae - elulookirjeldus - on sinu esimene võimalus jätta potentsiaalsele tööandjale hea mulje. Samamoodi on kehv CV esimene komistuskivi, mis paljudele kandidaatidele kibekiiresti eitava vastuse toob.

Oleme Personalileidja meeskonnaga üle vaadanud sadu CV-sid ning näinud nii väga häid kui halbu variante. Meile on saadetud mitteavanevaid faile, väga segase ja puuduliku infoga, “huvitavate” piltidega ja liiga kirjuks kujundatud CV-sid. Aga on ka väga häid näiteid: loogilised, konkreetsed, arusaadavad, professionaalse pildiga ja lihtsasti loetavad CV-d.

Praktika käigus oleme mõistnud, et ehk tööotsijad ei teagi, milline üks CV peaks olema, millist infot sisaldama ning milliseid vigu kindlasti tuleks vältida. Tahame sulle jagada oma teadmisi korrektsest CV-st, et aidata sul edukamalt kandideerida oma unistuste töökohtale. Meie soov on, et sinu CV ei saaks sulle otsustavaks komistuskiviks tööle kandideerimisel.

CV ülesehitus

Esmalt vaatame, kuidas peaks sinu CV üldiselt välja nägema. Õige struktuuri järgimine aitab sul end professionaalselt esitleda.

Alusta CV-d oma nime ja kontaktandmetega: lisa telefoninumber, professionaalne e-posti aadress ning aadress. Lisada pole vaja liiga isiklikke andmeid nagu sünniaasta ja perekonnaseis.

Järgmiseks loo jaotised hariduse ja töökogemuse kohta. Alustades kõrgharidusest ja liikudes ajaliselt tagasi põhihariduseni. Märgi iga kooli või ülikooli nimi, lõpetamisaasta, kraad või diplom, eriala ja võimalikud auhinnad või tunnustused.

Töökogemused loetle samuti, alustades samuti kõige hilisemast töökohast ja liikudes ajas tagasi. Iga töökogemuse kohta märgi ettevõtte nimi, töökoht/tiitel, töötamise aeg (kuu ja aasta täpsusega), tööülesanded ja saavutused.

Kindlasti pööra rohkem rõhku nendele ametitele, mis haakuvad paremini sinu soovitud uue töökohaga. Näiteks ‘’Minu tööaja jooksul kasvas sotsiaalmeedia kontode jälgijate arv x võrra” või “Viimases kvartalis kasvas müük tänu minu loodud kõne skriptile x%” või “Lõpetasin iga vannitoa remondi tavaliselt 2 päeva enne tähtaega”. Pühenda vähem kirjamusta nendele ametitele, mis enam eriti relevantsed pole, näiteks esimesed suvetööd kohvikus.

Kindlasti märgi ära keeled, mida oskad ja mis tasemel. Soovitame kasutada standardset hindamissüsteemi, kus madalaim tase on A1 ning kõrgeim C2. Võib kasutada ka visuaalseid sümboleid, näiteks skaalasid.

Samuti märgi ära mootorsõidukite, tõstukite jms juhtimisoskused. Pane julgelt kirja asjakohased läbitud koolitused, näiteks esmaabi, tuletööde, toiduhügieeni, avaliku esinemise või digiturunduse kursused.

CV lõppu võid lisada täiendavat teavet, näiteks vabatahtliku töö, hobide, varia täiendkoolituste, auhindade või spordisaavutuste kohta.

Väga palju usaldusväärsust annab juurde soovitajate kontaktide märkimine. Kui soovid, võid jätta CV-s kontaktid avalikustamata ning lisada referentside nimede juurde märke “Soovitajate kontakte jagan rõõmuga pärast esimest vooru”.

Millele tähelepanu pöörata?
 • Iga CV peaks olema kohandatud konkreetsele töökohale, millele sa kandideerid. Lisa vaid oluline info ning rõhuta oskusi ja kogemusi, mis on selle tööga seotud.
 • Veendu, et sinu CV-s ei ole õigekirja- ega grammatikavigu. Kasuta õigekirjakontrolli või lase sõbral dokument üle vaadata.
 • CV peaks olema piisavalt informatiivne, kuid mitte liiga pikk. Püüa mahutada oluline info ühele või maksimaalselt kahele A4-lehele.
 • Veendu, et sinu CV on hästi loetav, teksti suurus ja joondus on ühtlane ning kujundus on loogiliselt paigas.
 • Ära mitte kunagi lisa valeandmeid hariduse, töökogemuse või oskuste kohta. Ära lisa soovitajate kontakte, kui sa pole neilt enne saanud selget nõusolekut.
 • Kasuta konkreetseid, faktilisi ja numbritega mõõdetavaid näiteid oma saavutustest ja kogemustest, mitte üldsõnalisi väiteid nagu "hea meeskonnatöötaja." Ole valmis nende kohta intervjuul ka konkreetseid näiteid tooma ja põhjendama.
 • Kui soovid oma CV-d kujundada mõnes kujundusprogrammis, siis veendu, et see ei muutuks liiga kirjuks ning oleks lihtsasti loetav. Ära kasuta liiga palju erinevaid kirjastiile ja värve. Oluline on CV juures eelkõige seal olev info, mitte kujundamisoskus. Kui ametikoht on väga loominguline ning kunsti/kujunduse valdkonnas, siis tuleb ka CV vormistusele rohkem rõhku panna.
 • Kui lisad oma CV-le pildi, siis vali pilt, mis on professionaalne ja ametlik. Oluline on ka korrektne riietus ja välimus antud pildil. Kodune või peol tehtud foto ei ole sobiv CV jaoks. Pigem peaks pilt kujutama nägu, mitte kogu keha. Pilt ei tohiks olla rohkem kui paar aastat vana - eriti siis, kui oled vahepeal oma välimust märkimisväärselt muutnud.
 • Veendu, et sinu CV fail on vormingus, mis on üldlevinud ja mis kindlasti igas seadmes avaneb (näiteks docx või PDF). Mitte avanev või veidras failivormingus CV lükatakse suure tõenäosusega kohe kõrvale ning sinu kandideerimine lõppeb enne, kui see jõuab õieti alata.
 • Enne CV saatmist vaata üle faili nimi. Vaata, et faili nimes oleks märgitud, et see on CV ja lisatud oleks sinu ees- ja perekonnanimi. See jätab professionaalse mulje. Samuti võid lisada uuendamise kuupäeva ja ettevõtte või rolli nime, kuhu kandideerid. Nii on sul ka endal lihtsam oma elulookirjelduste vahel orienteeruda.
 • CV peaks olema eesti keeles, kui ei ole nõutud teisiti. Sellega tagad, et tööandja saab vajalikust infost aru. Rahvusvahelisse rolli või võõrkeelse töökuulutuse peale kandideerides tasub CV saata ka vastavas võõrkeeles.
 • Kui lisad CV lõppu soovitajad, siis lisa ka info selle kohta, kuidas nad sind teavad. Soovitajaks sobib hästi mõni endine tööandja või kolleeg. Soovitajaks ei ole professionaalne lisada sõpru või sugulasi.
Oluline on meeles pidada, et CV on sinu esimene võimalus jätta tööandjale hea mulje, seega veendu, et see oleks professionaalne, hästi struktureeritud ja vigadeta. Kohanda oma CV vastavalt iga töökoha nõudmistele ja pööra tähelepanu detailidele.

Hea CV koostamine on võti eduka tööotsinguni. Eeskujulik CV aitab sul eristuda ja viia sind sammu võrra lähemale oma unistuste töökohale. Samuti leiad sa CV-d koostades enda karjääriteelt põnevaid saavutusi ja õppetunde, mida ka näiteks tööintervjuul välja tuua.

Lisa kommentaar

Email again: