Kommenteeri

Personalileidja Skyproffis

Üks sage põhjus, miks Skyproffile tehakse nii komplimente kui ka etteheiteid, on nende eriline värbamissüsteem. Tegu on üsna pika ja mitmetahulise protsessiga, millest suur osa toimub veebi vahendusel. Kõrgtööde tehnikute leidmisel tuleb kaaluda paljusid nüansse ning virtuaalne värbamine aitab muuta protsessi esimest osa kiiremaks ja mugavamaks. Aega aitab kokku hoida ka koostöö Personalileidjaga - Skyproffi enda meeskond on kaasatud peamiselt värbamise esimestes ja viimastes etappides. Meie meeskonnal on suur au olla kaasatud selle kõrgtööde ettevõtte meeskonna arendamisse!

Kuidas näeb välja ühe kõrgtööde spetsialisti värbamine?

  1. Paneme paika värbamisvajaduse
  2. Loome ja avalikustame värbamiskuulutused
  3. Haldame kandidaate nn müügitorus
  4. Viime läbi produktiivsuse intervjuud
  5. Hindame isiksuse ja IQ teste
  6. Kontrollime soovitajaid
  7. Teeme rühmaintervjuu koos meeskonnaliikmetega
  8. Lõpliku intervjuu teeb tegevjuht
  9. Saadame koostööpakkumised ja lõpetame kampaania

Värbamisvajaduse väljaselgitamiseks on kasutusel spetsiaalne ankeet erinevate küsimustega antud ametikoha kohta. See aitab välja selgitada ideaalse kandidaadi profiili ning aitab meil kui värbamispartneril vastata kandidaatidel tekkida võivatele küsimustele. Vastavalt kandidaadi personale saab valida ka sobivad kuulutamiskanalid ning luua just õiget sihtrühma kõnetavad reklaamid.

Skyproffi töökuulutused on alati üles ehitatud kolmeastmelise võrdlusena: visuaalselt on toodud välja ideaalne/ülekvalifitseeritud kandidaat, üpriski tugev kandidaat ning päris algaja. Selgitame põhjalikult lahti ametikoha nõudmised ja vastu pakutavad hüved. Loome pilkupüüdvad visuaalid Skyproffi põnevatelt objektidelt kogutud pildimaterjalist.

Tööle kandideerimine käib alati kodulehe vormi kaudu. See aitab vähendada nn sarikandideerijate hulka, kes tegelikult antud töökohast eriti ei huvitu. Ka välised tööportaalid suunavad kandideerima Skyproffi kodulehele.

Vormi täitnud kandidaadi vastused tulevad automaatselt meilile, mida haldab Personalileidja esindaja. Gmaili rakenduse Streak abil hallatakse kandidaate spetsiaalses müügitorus, kus saab igale kandidaadile luua tema andmetega “kastikese” ja liigutada kandidaate erinevates etappides edasi. Nii on alati olemas hea ülevaade värbamise kulgemisest. Samuti saab Streaki abil saata masskirju, näiteks esimeses etapis eitava vastuse saanud kandidaatidele või nendele, kellele saadetakse valimiseks intervjuuajad.

Kui kandidaadiga on intervjuuaeg kokku lepitud, tehakse umbes 30-minutiline vestlus Google Meet keskkonnas. Paralleelselt protokollitakse seda spetsiaalsele küsimustiku põhjale Google Docsis. Oluline rõhk on sellel, et uurida välja, milliseid püsivaid väärtusi kandidaat on varem loonud (produktiivsus), kas ta mõistab enda töö tegelikku lõppväärtust ning mis on tema motivatsioon kõrgtööle kandideerimiseks. Samuti vastatakse kandidaadil tekkinud küsimustele. Intervjuu läbiviimiseks ja samaaegselt üles kirjutamiseks on oluline, et värbajal on pikk kogemus intervjueerimisel ning kiire pimetrüki oskus.

Kohe pärast intervjuud annab Personalileidja värbamisvajaduse ankeedist lähtudes hinnangu kandidaadi tugevate ja nõrgemate külgede kohta. Rohelise tule saanud kandidaadile edastatakse täitmiseks Performia isiksuse ja IQ testid. Tegu on väga põhjalike testidega, mis aitavad näha näiteks seda, kuidas suhtub kandidaat muudatustesse ja probleemidesse, mille põhjal langetab otsuseid ja kas on pigem algataja või lõpuleviija tüüpi. Teste aitab hinnata Performia-poolne partner, samuti on selleks vajaliku 40-tunnise koolituse läbinud Skyproffi tegevjuht.

Kui ka testidest ei tule välja suuri ohukohti, teeme kõned kandidaadi soovitajatele, keda peaks olema vähemalt kaks. Kandidaadi kohustus on soovitajaid kõnest ette teavitada ning küsida vestluseks nende nõusolekut. Soovitajatega vestlemise eesmärk on kontrollida kandidaadi intervjuul esitatud fakte ning uurida lisa tema tööeetika kohta. Soovitajad on üldjuhul üsna ausad ja annavad väärtuslikku infot kandidaadi tugevuste ja arengukohtade teemal, lähtudes enda kogemustest.

Järgmiseks etapiks on rühmaintervjuu. Alles siin on esimene etapp värbamises, kus kandidaadid päriselt Skyproffi kontorisse kohapeale peavad tulema. Kuna uusi tehnikuid värvatakse pea alati aasta alguses, saab ühte gruppi kokku kutsuda 3-6 tugevamat kandidaati. Lõbusas ja interaktiivses rühmaülesandes peab tegutsema ühtse meeskonnana, kuna ka päriselt objektidel käies usaldavad tehnikud sõna otseses mõttes enda elu tiimikaaslaste kätte.

Kandidaatide sobivust aitavad lisaks Personalileidja esindajale ja tegevjuhile hinnata ka kogenumad ehitusalpinistid. Nii anname võimaluse meeskonnal anda enda panus ja hinnang uute tiimiliikmete valimisse. See aitab saada kandideerinutest mitmekülgsema ülevaate ning luua juba enne koostöö algust suhteid uute ja kogenumate vahel. Kandidaadid omavahelise konkurentsi pärast muretsema ei pea, kuna ametikohtade hulk ei ole piiratud ja pakkumine tehakse kõikidele sobivatele kandidaatidele.

Pärast rühmaintervjuud vestleb Skyproffi tegevjuht tugevamate kandidaatidega ning täpsustab veel üle viimased detailid töökorralduse, ootuste, tasustamise jms kohta. Pärast intervjuud teeb tegevjuht otsused ning vastavalt tema tagasisidele paneme teele pakkumised ja lepingupõhjad. Kandidaadil on võimalik esitada küsimusi ja endapoolseid ettepanekuid. Kui kokkulepped on paigas, allkirjastatakse leping ning tehakse muud vajalikud toimingud koostöö alustamiseks. Seejärel algab sissejuhatav koolitus, mis koosneb üldistest ettevõtet tutvustavatest teemadest ning kõrgtööde alpinistile vajalikest teemadest. Kui sobivad kandidaadid on tööd alustanud, lõpetame kampaania.

Eitavad vastused edastame iga etapi läbinud kandidaatidele esimesel võimalusel. Üks põhilisi murekohti tänapäeva tööturul on see, et tööandjad ei anna kandideerijatele vastuseid - Skyproffis vastame kandideerijatele alati. Värbamine kestab täpselt senikaua, kuni meeskonda on uued talendid leitud. Seetõttu võib juhtuda, et mõne kandidaadiga jääb protsess poole peal seisma. Potentsiaalikate kandidaatidega võidakse seega värbamise etapid läbi käia ka hooaja kestel või järgmisel aastal.

Skyproffi värbamise etappide peamine eesmärk on alati leida põhjuseid, miks öelda kandidaadile “ei”. Tööpakkumine tehakse inimestele, kelle kohta ühtegi asjalikku välistavat põhjust ei ole. Selline mõtteviis aitab tagada, et jäädakse erapooletuks ja objektiivseks. Tihti juhtub nii, et värbamise esimestes etappides eredalt säranud kandidaat osutub mittesobivaks ning teiste varju jäänud “hall hiireke” on meeskonna tulevane superstaar. Skyproffi enam kui 10 aasta jooksul lihvitud protsessi abil oleme koostöös leidnud nende meeskonda tegijad, kes on teinud Skyproffist Eesti juhtiva köisligipääsu meetodil teenuseid pakkuva ettevõtte.

Skyproff pakub teenuseid kõrgustes, näiteks akende pesu, ehitus, paigaldus, värvimine, puhastus ja inspektsioon. Samuti viib Skyproff läbi praktilisi kõrgtööde ohutuskoolitusi.

Tutvu lähemalt Skyproffi kohta siit!

Ja nende tiimi kandideerimiseks vaata siia!

Lisa kommentaar

Email again: