Kommenteeri

Kui palju maksab ühe töötaja asendamine?

Töötajate liikumine organisatsioonides on paratamatu ning uute talentide otsimine ja kaasamine on oluline osa ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel. Sageli alahinnatakse töötaja asendamisega seotud kulusid. Kui soovid saada täpset ülevaadet, miks ja kuidas hinnata ühe töötaja asendamise kulusid, siis järgnevalt toome välja olulised sammud ja faktorid, millega peaksid arvestama.


Vana töötaja lahkumise otsesed kulud
Esimeseks sammuks on arvestada otseseid kulusid, mis on seotud lahkuva töötajaga. See hõlmab lahkumiskingitust ja võimalikke hüvitisi, samuti viimaseid tööväliseid tegevusi, näiteks tagasiside küsimine ja muud formaalsused.

Vana töötaja lahkumise kaudsed kulud
Kaudsed kulud on sageli varjatud, kuid mitte vähem tähtsad. Kaotatud teadmised ja pädevus, võimalik klientide kaotus ning ülejäänud meeskonna suurenenud koormus ja stress on faktorid, mida ei tohiks alahinnata.

Värbamise kulud
Selguse saamiseks, kui palju uue töötaja leidmine maksab, tuleb arvesse võtta värbamise kulusid. Reklaamid, kuulutused tööportaalides ja värbamisteenus on osad, mis nõuavad finantsilist panust. Samuti võib olla vaja kaasata väljastpoolt spetsialiste headhunting’u, koolituse või konsultatsiooni jaoks.

Värbamisele kuluv aeg
Aeg on raha, eriti ärimaailmas. Värbamisele kuluv aeg on tihti alahinnatud, kuid äärmiselt oluline tegur. Värbamise ajakulu hõlmab profiili loomist, kuulutuste-postituste koostamist, suhtlust kandidaatidega, intervjuusid, teste, praktilisi ülesandeid, proovipäevade korraldamist ja ettevalmistusi uue töötaja saabumiseks. Kui näiteks värbav juht peaks müüma enda tundi kliendile, arvuta tema ajaline panus sama hinna alusel ringi kulunumbriks.

Uue töötaja otsesed kulud
Kui sobiv kandidaat on leitud, algavad uue töötaja otsesed kulud. Kulude hulka võivad kuuluda töövahended, ligipääsud süsteemidesse ja tasulised programmid, tervituskingitused ning sissejuhatav koolitus, mis võib hõlmata tasulisi koolitusi. Majasisese koolituse puhul võta arvesse koolitava kolleegi ajalist panust ning samal ajal tegemata jäänud töö mahtu.

Uue töötaja kaudsed kulud
Iga uue töötaja integreerimine võtab aega. Esialgne madalam töötempo ja tehtavad vead on loomulik osa kohanemisprotsessist. Need kaudsed kulud peaksid olema ettevõtte eelarves arvesse võetud. Ka uuele töötajale võiks öelda, et alguses on OK eksida ja sellega on juba eelarves arvestatud - nii õpib ta kiiremini ja julgemalt ning tunnistab ka tehtud eksimusi juhi pahameelt kartmata.


Kokkuvõttes võib ühe töötaja asendamise kogukulu olla märkimisväärne. Ettevõtted peaksid mitte ainult arvestama ja teadma neid kulusid, vaid ka mõistma, et investeering kvaliteetsesse värbamisprotsessi ja uute töötajate sisseelamisprogrammi võib pikas perspektiivis tuua märkimisväärset kasu.

Eduka personalijuhtimise strateegia väljatöötamine hõlmab seega mitte ainult praeguste töötajate haldamist, vaid ka tuleviku talentide kaasamist ja nendega seotud kulusid, et tagada ettevõtte püsiv areng ja tugev positsioon turul.

Lisa kommentaar

Email again: